OPAL Online Public Access Library Knjižnica Koper je javna in prosto dostopna digitalna knjižnica na spletu, ki jo ureja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

OPAL Knjižnice Koper je portal, ki smo ga v letu 2013 izdelali v sklopu projekta JEZIK/LINGUA iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

OPAL Knjižnice Koper omogoča neomejen in prost dostop do celotnih besedil pisnih kulturnih zakladov naše knjižnice, knjižnih raritet ter dragocenega domoznanskega in drugega gradiva, ki ga hranimo.

OPAL Knjižnice Koper je namenjen vsem uporabnikom interneta: dostop do knjižnice ni več ovira za dostop do gradiva in informacij. Še posebej je portal OPAL zanimiv za raziskovalce istrskega domoznanstva saj našo digitalno zbirko nenehno dopolnjujemo. Pri uporabi vsebin objavljenih na portalu OPAL morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Zaradi neomejenega dostopa je OPAL Knjižnice Koper neprecenljivo orodje za raziskovalno delo, podpira vseživljenjsko učenje ter nenazadnje prispeva k prepoznavnosti in konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji.

Temelj sleherne digitalne knjižnice in tako tudi OPAL-a Knjižnice Koper so metapodatki.

Metapodatki zagotavljajo upravljanje digitalnih vsebin, omogočajo iskanje in izboljšujejo natančnost iskanja. Metapodatki našega portala temeljijo na metapodatkovni iniciativi Dublin Core www.dublincore.org, ki je mednarodni standard za opis spletnih vsebin.